Ons bedrijf Ons bedrijf
Onze filosofie Onze filosofie
Onze adviseurs Kennisgebieden
Veiligheidskunde
Arbeidshygiëne
Veiligheidsadviseur
Risicoanalist
Onze werkvelden Producten
Referenties Referenties
Contact Contact
Voorbeelden Voorbeelden
Links Links

ADR Veiligheidsadviseur

De functie van ADR veiligheidsadviseur bestaat sinds 1 januari 2000. Ieder bedrijf dat gevaarlijke stoffen verstuurt, vervoert, laadt of lost, moet kunnen beschikken over de deskundigheid van een veiligheidsadviseur. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen en weet alles van de vervoersvoorschriften.

De veiligheidsdviseur heeft onder andere de volgende taken:

  • het bedrijf adviseren over het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
  • toezien op de naleving van de regels
  • het nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen
  • het opstellen van noodprocedures
Daarnaast kan de adviseur tevens belast worden met het bewaken van de volgende activiteiten:
  • identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften
  • aankopen van middelen voor transport, laden en/of lossen
  • controleren van personeel op kennis van instructies
  • toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen
  • maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren
Een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen heeft een speciale opleiding en krijgt elke vijf jaar een bijscholing.