Ons bedrijf Ons bedrijf
Onze filosofie Onze filosofie
Onze adviseurs Kennisgebieden
Veiligheidskunde
Arbeidshygiëne
Veiligheidsadviseur
Risicoanalist
Onze werkvelden Producten
Referenties Referenties
Contact Contact
Voorbeelden Voorbeelden
Links Links

Het werkveld van de risicoanalist

Het werkveld van de risicoanalist is te omschrijven als het geheel van activiteiten die tot doel hebben: het systematisch en permanent identificeren van gevaren en risicofactoren, en het vaststellen en evalueren van het risico met het oog op het bepalen van de noodzakelijke preventiemaatregelen. De risicoanalyse zelf bestaat uit een systematische identificatie en analyse van de aanwezige gevaren en risicofactoren, in een bepaald bedrijf, werf of instelling, die het gevolg zijn van concrete activiteiten, arbeidsprocessen of arbeidssituaties.
De noodzaak van een systematisch aanpak zorgt ervoor dat de risicoanalist vaak kiest voor een bepaalde analyse methodiek. Enkele door risicoanalisten veel toegepaste technieken zijn:

  De HAZOP methode (hazard and operability studie, een storingsanalyse),
  De FMEA methode (de failure mode and effects analysis)
  Tripod (een ongevalonderzoek methodiek)
  Fault tree analysis (een foutenboom)
  Human reliability analysis (de HRA methode)
  BowTie (een probabilistische oorzaak gevolg methodiek)
Daarnaast maakt de risicoanalist gebruik van verschillende interview-, onderzoeks- en brainstormtechnieken om informatie boven water te krijgen. Het werkveld van de risicoanalist moet dus zeer ruim opgevat worden en gaat verder dan de alleen het toepassen van enkele methodes voor de analyse van de vastgestelde risico’s.