Ons bedrijf Ons bedrijf
Onze filosofie Onze filosofie
Onze adviseurs Kennisgebieden
Onze werkvelden Producten
Onderzoek en inventarisaties
Metingen
Managementsytemen
Trainingen
Overige Producten
Referenties Referenties
Contact Contact
Voorbeelden Voorbeelden
Links Links


HSE Solutions levert cursussen op maat. Te denken valt aan:

 • Asbest herkenen
 • Basisveiligheid volgens VCA
 • Veiligheid voor Leidinggevende volgens VCA
 • Veilig werken met gevaarlijke stoffen voor KCA medewerkers
 • Opleiden en coachen preventiemedewerkers
 • RSI preventie programma
 • Veilig werken in Besloten Ruimte
 • Veilig omgaan met Biologische Agentia
 • Veiligheid- Gezondheid- en Milieuco÷rdinator (VGM coordiantor)
 • Training en deskundigheidsbevordering VGWM commissie
 • Structureel verbeteren
 • Fysieke belasting
 • Til instructie
 • Hand- en armtrillngen